+421 908 995 976     dsbytcentrum@gmail.com

      Interirov dvere INVADO


Interirov dvere INVADO


INVADO sa vaka inovatívnej metóde výroby dverí nachádza v skupine technologicky najvyspelejších firiem v Európe.

Základ ponuky INVADO tvorí výroba dverových krídel a rámov, a preto prelomom v innosti firmy bolo zavedenie novátorskej technológie výroby dyhovaných dverových krídel (Technológia INVADO). V  Charakteristickým znakom tejto technológie je dyhovanie povrchu bez spojenia na hranách poldráky. Vaka tomu hrana nielen vyzerá esteticky, ale je tie odolnejšia proti poškodeniu. V zásade neexistuje monos odretia alebo odtiahnutia bonej dyhy, pretoe spojenie dýh sa nachádza vo vnútornej hrane poldráky – okom neviditené. Patent . 204829 chrániaci vynález s názvom „Technológia dyhovania plochých dverí v priechodovom systéme" je pouívaný od roku 2007 na všetkých modeloch dyhovaných dverí. Okrem toho, dyhovanie mimo poldráku spôsobuje, e dvere INVADO ako jediné na trhu majú zaoblené hrany, ktoré sú bezpené pre ruky dospelých aj detí.Nae realizcie ...


 

Njdete ns


Gen. tefnika 5
SK-060 01, Kemarok

+421(0)915 692 308
+421(0)908 995 976
+421(0)905 794 067

Blog - prspevky

Nov prspevok 1